Tale 1. maj i Fælledparken

På en solbeskinnet 1. maj i Fælledparken var jeg i år inviteret af Arbejderpartiet Kommunisterne (APK) til at tale på Den Røde Plads. Talen bringes herunder i fuld længde.

Af Morten Dam, suppleant til landsledelsen i Folkebevægelsen mod EU

“Kære venner,

Tusinde tak for at jeg måtte komme her i dag, og en stor tak til Arbejderpartiet Kommunisterne der som kollektivt medlem af Folkebevægelsen gør et fantastisk arbejde i den fælles tværpolitiske EU-Modstand.

Jeg føler at det er en særlig stor ære at stå her i dag, som repræsentant for Folkebevægelsen mod EU. Det skyldes at vi har igangsat en underskriftindsamling for en folkeafstemning om det danske EU-medlemskab. Efter over 43 år mener vi at det er på høje tid at den danske befolkning bliver spurgt om hvorvidt vi ønsker at være: En uafhængig, selvstyrende og demokratisk nation – eller om vi ønsker at være en del af en større politisk monetær union hvor vi i bedste fald har lidt over 1% indflydelse på de beslutninger der bliver taget i Bruxelles og Strasbourg?

Da vi i 1972 meldte os ind i EF fik vi at vi at det kun handlede om fælles marked og frihandel – intet andet. Det ville aldrig blive en politisk union med; en præsident, en fælles valuta, et fælles militær – og vi ville aldrig komme til at miste vor nationale suverænitet. Jeg mener at historien taler for sig selv.

Næsten komisk beskriver EU i dag sit eget formål som: At skabe fred, velstand og frihed for medlemslandendes befolkninger i en mere fair og sikker verden. Bare siden vi stod her sidste år, har vi set flere eksempler hvordan EU arbejder for det stik modsatte:

For det første: Så vi hvordan vor græske medmennesker blev bragt i knæ – Af EU’s usolidariske og benhårde tilbagebetalingskrav efter landet var endt i en dyb gæld, fattiggjort af en fra starten forfejlet fælles valutas konsekvenser. Landet afholdt to demokratiske folkeafstemninger, hvor de mange millioner grækere stemte NEJ til at EU’s benhårde gældskrav skulle betales af deres pensioner, af deres velfærd og fælles nationale ejendomme. Disse demokratisk afholdte valg blev ignoreret og der var ingen muligheder for indflydelse på de beslutninger som kommissionen med Goldmann Sachs i ryggen tog for landets skæbne! EU ville have sine penge tilbage – uanset om det ville bringe et medlemsland ud i en dyb krise.

For det andet: Står vi i en af de værste flygtninge kriser nogensinde! Millioner af mennesker er på flugt fra lande plaget af krig og elendighed – situationen skriger på internationalt samarbejde. Hvad er EU’s løsning? Et sammenbrudt Schengen der er forsøgt lappet med studeaftaler med fascistoide regimer i Libyen og Tyrkiet – der er i strid med internationale menneskerettighedsaftaler – og med den agenda at holde mennesker på flugt fra krig uden for EU’s grænser med magt. Vi blev kaldt paranoide fanatikere dengang vi forudså at EU ville blive et fort Europa – I dag er det en realitet.

For det tredje: Forsøgte de politiske magthavere igen at fravriste os et af vort tilkæmpede forbehold. Denne gang var det retsforbeholdets tur. De EU-begejstrede partier på Christiansborg satte sig sammen bag lukkede døre – håndplukkede 22 retsakter som de mente var de mest spiselige for befolkningen for at få afstemningen igennem. Ja-siden førte en af de mest negative skræmmekampagner nogensinde. Os på nej-siden blev kaldt alt fra forsvarere af pædofile og terrorister til dyreplagere og kriminelle. I virkeligheden var dette blot et røgslør for hvad vi stemte om: I virkeligheden var spørgsmålet om 90 mandater til evig tid, skal kunne afgive uendelig magt til EU – Uden befolkningen nogensinde blev spurgt igen. Og befolkningen sagde nej tak.

Dette er blot få eksempler blandt mange på at med al den magt, der er koncentreret i EU-elitens monopoler – Lige så meget mangler viljen til at arbejde meningsfuldt og diplomatisk for befolkningernes bedste.

Den 23. juni går det britiske folk til stemmeurnerne og deres EU-medlemskab. Det mener vi i Folkebevægelsen mod EU at den danske befolkning også skal have lov til. For det danske folk har aldrig stemt om unionen. For det handler om vores suverænitet – det handler om vores selvstyre – det handler om vores identitet – det handler om at få demokratiet tilbage til befolkningen og det handler om hvorvidt vi er en selvstændig nation eller ej!

I Folkebevægelsen mod EU kæmper vi for et Europa hvor vi samarbejder, handler sammen, studerer sammen, er venner og gode naboer til hinanden. For det er i sandhed os der er de ægte europæere og vi tror på demokratisk internationalt venskab. Derfor opfordrer jeg alle til at skrive under og kæmpe for at vi får en dansk folkeafstemning:

For internationalt samarbejde – for national selvbestemmelse og for Danmark ud af EU!

Vi fortjener mere end blot at være en sølle stjerne på et elitært og antidemokratisk flag!

Mange tak for ordet og rigtig god 1. maj.”

Morten_Dam