Mere om mig

Mit navn er Morten Dam og jeg er suppleant til landsledelsen i Folkebevægelsen mod EU.

Jeg er uddannet cand.mag. i Læring- og forandringsprocesser, og arbejder til dagligt som ungekonsulent i Frederiksberg Kommune.

Jeg er medlem af den britiske tænketank The Bruges Group og blogger på siden www.calgacus.co.uk

EU-kampen og mig

For mig er demokrati den mest basale rettighed vi kan have som befolkning. Jeg tror på, at vi har ret til at vælge vor egen regering, og at vi skal have mulighed for at holde den ansvarlig, hvis den laver dårlig lovgivning. Derved kan en ny regering vælges, og lovgivningen laves om. Når en EU-lov er vedtaget, er der intet vi kan gøre for at lave den om – hverken som befolkning, Folketing eller den danske regering. Der er altså ingen direkte demokratisk kontrol med EU-systemet.

EU er dermed ikke alene udemokratisk. EU er direkte ANTI-demokratisk.

Derfor kan man heller ikke påvirke EU i en progressiv retning.

Kampen mod det anti-demokratiske EU et derfor ikke et spørgsmål om at styrke en højre- eller venstrefløj. Det er simpelthen et spørgsmål om kampen mod uretten for os alle hver dag.

 

Brexit – Det vigtigste valg i nyere historie

Efter mange års kamp traf det britisk folk den bedste og vigtigste beslutning i nyere historie. Ikke bare vigtig for Storbritannien, ikke bare vigtig for Europa men for hele verdens måde at samarbejde på. Brexit vil danne grundlag for, hvordan uafhængige, selvstyrende og demokratiske nationer kan samarbejde, samhandle, studere sammen, være venner og gode naboer til hinanden verden over. Jeg kæmper for at Danmark og flere lande vil følge vejen ud i stedet for fortsat at give afkald på vor suverænitet for at være en del af en større politisk monetær union, hvor befolkningerne ingen indflydelse har på de beslutninger, der bliver taget af de ikke-valgte i Bruxelles og Strasbourg.

Jeg rejser jævnligt til Storbritannien for at deltage i konferencer, debatter og events for The Bruges Group og for at snakke med folk om deres oplevelser og ønsker. Jeg mener, at den danske befolkning også fortjener en folkeafstemning. Vi skal have muligheden for at udmelde os fra det EU, der er ved at blive til Europas Forenede Stater. Jeg synes vi fortjener mere end blot at være en sølle stjerne på et elitært og antidemokratisk flag.


Født: 1988

Tlf: 42 33 29 35

Mail: mortendam17@gmail.com

Følg mig på:

TwitterInstagramFacebookLinkedin.