EU-militær likviderer demokratiet i Europa

Væbnede EU-styrker, der skal sende flygtninge retur, vil være et sidste søm i ligkisten for EU som et fredens projekt.

Af Morten Dam, suppleant til landsledelsen i Folkebevægelsen mod EU

Gennem den seneste tid har debatten om flygtningekrisen været gennemsyret af synspunktet, at løsningen skal findes i EU’s studehandel med Tyrkiet. En del af løsningsforslaget er samtidig at styrke grænseagenturet Frontex, som får mulighed for at operere i de 28 medlemslande – uden at de bliver spurgt. Men nu ønsker EU’s bureaukrater på samme tid at gå i retning af en fælles EU-hær, samt oprettelsen af et permanent og operativt, militært hovedkvarter.

Den kontroversielle plan er blevet foreslået af den østrigske forsvarsminister, Hans Peter Doskozil ved et møde i april i Central European Defence Cooperation (CEDC) blandt adskillige forsvarsministre fra øvrige EU-lande.

Her udtalte Doskozil, at den eneste mulighed for at det europæiske kontinent kan genvinde kontrollen over flygtningekrisen, er ved at sende sine egne tropper til Grækenlands grænse ved Makedonien.

EU’s egne styrker?

Et ønske fra ministeren er blandt andet, at militære kampgrupper styret af EU skal operere ved de ydre grænser – i hvilket omfang er endnu uvist. Bliver dette militaristiske forslag realiseret, vil det være første gang nogensinde, at centralmagten i Bruxelles indsætter egne væbnede styrker inden for EU’s grænser.

Men det scenarium – patruljerende styrker på græsk jord, der bærer EU-fanen på deres bryst – vil være et symbol på de enkelte medlemslandes suverænitets endeligt og vil desuden af de allerede EU-skeptiske grækere kunne betragtes som en form for besættende styrker.

Det vil fjerne en af de sidste grundpiller i nationalstaternes selvstændighed: ansvaret for at forsvare eget territorium. Det vil ganske enkelt betyde dødsstødet for EU som et fredens projekt.

I forslaget fra Doskozil hedder det endvidere, at EU skal registrere alle asylansøgere i Grækenland eller sende dem tilbage, fordi EU’s civile grænseagentur Frontex arbejder “for langsomt”. Denne bemærkning kommer, efter at EU’s samarbejde med Tyrkiet er blevet efterladt i kaos, hvor tusindvis af flygtninge fortsat ankommer til Grækenland.

Fort Europa

Aftalen med Tyrkiet indeholder blandt andet en plan om at indsætte en taskforce på cirka 4.000 ansatte i Frontex-regi, som vil omfatte dommere, tolke og grænsevagter til at ’hjælpe’ Grækenland med at finkæmme tusindvis af asylansøgere.

I dag huser Grækenland omkring 43.000 flygtninge. Et tal der, ifølge Reuters, stiger dag for dag på trods af, at aftalen med Tyrkiet skulle være den store, forkromede løsning.

Resultatet er at mere end 143.000 mænd, kvinder og børn fra Mellemøsten og Afrika i år har krydset havet til Grækenland i håbet om et nyt og trygt liv i ’fredens Europa’. Derfor ønsker man nu at øge indsatsen til de hårdest tænkelige midler – militære styrker under EU´s fane.

EU har en lang tradition for at iværksætte kontroversielle beslutninger gennem ‘bagdøren’, og et operationelt EU-militær ved de ydre grænser vil antageligt ikke være en undtagelse.

Den sørgelige konsekvens vil være en fremtid, hvor vi vil se tungt bevæbnede styrker bevogte unionens ydre grænser iført et EU-armbind. Engang frygtede vi ’Fort Europa’ – i dag er det en realitet.

Indlægget er bragt i Information den. 26. april og i Arbejderen den 4. maj 2016. Læs det hos Arbejderen her.