Et NEJ betyder NEJ

Norge har igen nægtet at bøje sig for EU’s forsøg på at få kontrol over olieindustrien i Nordsøen.

Lige siden Norge indgik sin aftale i Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde (EØS) med EU for 22 år siden, har olieindustrien været et konfliktfyldt emne. Igen forsøger EU nu at lægge pres på de skandinaviske lande for at kunne give bureaukraterne i Bruxelles direkte indflydelse på den norske olie- og gasindustri.

Det har været et tovtrækkeri mellem Norge og EU i årtier, men uenigheden blev uddybet for tre år siden, da Bruxelles introducerede sit egen direktiv kaldet ’Safety of Offshore Oil and Gas Operations Directive’. Det blev oprettet efter Deepwater Horizon olieudslippet i Den Mexicanske Golf i 2010, og de 28 EU-medlemslande frygter for lignende ulykker i egne farvande. Direktivet vil derved give EU overstatslig kontrol over norske farvande. EU’s egen Energikommisær Maros Šefčovič mener at Norge og EU fortsat at opsøge en gensidig aftale, som ville være acceptabel for begge parter, da en rapport fra Europa-Parlamentet i marts erklærede området fortsat er et punkt for konflikt.

Imidlertid har Norges Olie- og Energiminister Thor Lien udtalt at Bruxelles intet har at gøre i de enkelte nationers anliggender. Han udtaler endvidere: “Regeringen mener ikke, Offshore direktivet er EØS-relevant. Dette er blevet meddelt EU ved flere lejligheder. Norges holdning til dette spørgsmål er fortsat uændret.”

Som selvstændig nation har Norge har en unik ekspertise på olie- og energiområdet, en strålende sikkerhed og EU’s indblanding er fuldkommen uønsket, men det stopper alligevel ikke her: Bureaukraterne i Bruxelles ønsker samtidig at indføre Norge i EU-bestemmelser om sundhed, sikkerhed og miljø i forbindelse med offshore-industrien, men den olierige nation nægter at bøje sig for presset.

Efter et Parlamentsmøde i slutningen af april har Tord Lien beroliget offentligheden om, at lade EU få kontrol over den norske olieindustri var fuldstændigt udelukket. Han sagde: “Der er en masse ting, vi kan diskutere med EU, og bør drøfte med EU, i vores fælles interesse. Der er en masse ting, vi bliver nødt til at give slip på for at opnå ting i det store billede. Offshore Safety-direktivet er ikke en af disse ting.”

EU-modstanden er fortsat stærk i Norge. Igennem de sidste 15 år har alle norske meningsmålinger været med et kæmpe flertal til at forblive uden for EU. Den seneste måling viste 72% var tilhængere af Norge skulle forblive en selvstændig nation.